Ten rejon Pacyfiku uznawany jest za jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Oczywiście podstawą jest turystyka, jednak ważnym elementem jest również rolnictwo.

Fiji słynie z uprawy trzciny cukrowej, a co za tym idzie z produkcji cukru. Jednak uprawiany na tym terenie jest również tytoń i palma kokosowa.

Ciekawostką jest fakt, że na wyspach Fiji wydobywane jest również złoto i srebro. Innym metalem w obrębie zainteresowan jest miedź.

Z racji wyspiarskiego charakteru, oczywiście część ludności utrzymuje się z połowu ryb.

PKB Fiji wynosi 5,537 miliarda USD (dane za 2018 rok).