Niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskana została 10 października 1970 roku. Od tego czasu Fiji jest niepodległym bytem – krajem.

Konstytucja pochodzi z 2013 roku i reguluje ustrój Fiji jako republikę.

Istnieje tylko jedna izba parlamentu – 50 osobowa, wybierana na 4 letnią kadencję w wyborach proporcjonalnych. Jest to oczywiście władza ustawodawcza.

Władzę wykonawczą wykonuje rząd, na czele którego stoi premier. Tego formalnie powołuje prezydent, ale premier musi cieszyć większościowym popraciem w parlamencie.

Prezydenta powołuj parlament, na 3 letnią kadencję. Jest to funkcja bardziej reprezentacyjna, jednak pozostaje on formalnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Ciekawostką jest fakt, że pracami parlamentu kieruje apolityczny spiker, który nie został wybrany do tego parlamentu.