Niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskana została 10 października 1970 roku. Od tego czasu Fiji jest niepodległym bytem – krajem.

Konstytucja pochodzi z 2013 roku i reguluje ustrój Fiji jako republikę.

Istnieje tylko jedna izba parlamentu – 50 osobowa, wybierana na 4 letnią kadencję w wyborach proporcjonalnych. Jest to oczywiście władza ustawodawcza.

Władzę wykonawczą wykonuje rząd, na czele którego stoi premier. Tego formalnie powołuje prezydent, ale premier musi cieszyć większościowym popraciem w parlamencie.

Prezydenta powołuj parlament, na 3 letnią kadencję. Jest to funkcja bardziej reprezentacyjna, jednak pozostaje on formalnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Ciekawostką jest fakt, że pracami parlamentu kieruje apolityczny spiker, który nie został wybrany do tego parlamentu. Pozwala to na skuteczniejsze prowadzenie obrad i przestrzeganie zasad.